Saue Kultuuri- ja Huvikeskus

Kuigi Saue linnas ei ole oma kultuuri- või rahvamaja, ei tähenda see, et kontserte ja teatrietendusi ei toimuks ja huvitegevuses osaleda ei saaks. Saue Kultuuri- ja Huvikeskus korraldab oma sündmuseid ja huviringe Saue Kooli, vallamaja, noortekeskuse, lasteaia ja päevakeskuse ruumides. Väliüritused toimuvad jaanituleplatsi laululaval ning Keskuse pargis. Kasutatakse ka vabaühenduste ja ettevõtete ruume.

SAUE VALLAMAJA

Aasta puitehitise tiitliga pärjatud Saue vallamaja valmis 2020. aasta sügisel ning selle omapärane arhitektuur loob võimalusi mitmesugusteks sündmusteks. Vallamaja suurtel akendel eksponeeritakse eriilmelisi näituseid, mida huvilised ööpäevaringselt vaatamas käia võivad. Maja kaarte all on võimalik ilmast olenemata korraldada toredaid vabaõhulaatasid ja etendusi. Vallamaja erilise õhkkonnaga fuajees, mida kaunistab uhke Estonia kabinetklaver, toimuvad väiksemad akustilised kontserdid ja loengud.

SAUE KONTSERDISAAL

Saue gümnaasiumi aula on alates 2011. aastast avalike kultuurisündmuste toimumispaik nimega Saue kontserdisaal. Saue kultuuri- ja huvikeskus, muusikakool ja gümnaasium korraldavad kontserdisaalis aktusi, teatrietendusi, peoõhtuid ja kontserte, seal harjutavad ka huviringid. Saalis on kohti umbes kahesajale inimesele.

SAUE JAANITULEPLATS JA LAULULAVA

Saue jaanituleplats ja laululava asuvad Vana-Keila maantee ja Saue tammiku vahelisel alal ning on olnud juba pikki aastaid traditsiooniliseks toimumispaigaks Saue linna jaanituledele, kuuskede põletamistele ning muudele vabaõhusündmustele.

SAUE KULTUURI- JA HUVIKESKUS

Kütise 8, Saue linn 76505

Saue Kultuuri- ja Huvikeskus korraldab Saue vallas piirkondlikke ja vallaüleseid kultuuriüritusi ning pakub mitmekesist huviharidust eri vanuserühmadele.

Saue Kultuuri- ja Huvikeskusel on lisaks Saue linnale kolm filiaali:

1. Laagri alevikus: Laagri kultuurikeskus
2. Riisipere alevikus: Riisipere kultuurimaja
3. Haiba külas: Haiba rahvamaja

Saue vallamaja. Foto: Erik Riikoja

Skip to content